Elektromotor Kelheim, tá najlepšia voľba elektromotoru

Magazín Admin
24 novembra, 2019

Spoločnosť Kelheim sa špecializuje hlavne na elektromotory, frekvenčné meniče a elektroprevodovky všetkých druhov. Elektrickým pohonom sa venujú už 8 rokov. Predávajú produkty priamo od výrobcov a nie od žiadnych priekupníkov. Elektromotor Kelheim predstavuje špičku na trhu, pretože aj ich výrobcovia sú považovaní za špičku na trhu. Stále pre vás hľadajú nové trendy, sledujú zahraničné novinky a neboja sa priniesť originálnu ponuku zaujímavého tovaru.

Čo je to elektromotor?

Elektromotor Kelheim a jeho využiteľnosť v praxi
Princíp fungovania elektromotoru Kelheim

Elektromotor je elektrické zariadenie premieňajúce elektrický prúd na mechanickú prácu, resp. na mechanický pohyb-rotačný pohyb (rotačný elektromotor). Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – statickej čiže nepohybujúcej sa časti – statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora. V bežnom rotačnom motore je rotor umiestnený tak, aby magnetické pole vytvárané vo vodičoch rotora a magnetické pole statora vyvíjali krútiaci moment prenášaný na rotor stroja. Tento krútiaci moment potom spôsobí rotáciu rotora, motor sa otáča a tým vykonáva mechanickú prácu. Väčšina elektrických motorov je skonštruovaná na rotačnom princípe (jednoduchšia konštrukcia). Najširšie použitie v domácnostiach, dielňach či kanceláriách majú jednofázové elektromotory. Jednofázové špeciálne motory sa však vyznačujú aj množstvom ďalších výhod, akými sú cenová dostupnosť, jednoduchosť, spoľahlivosť a nenáročná údržba. Ak máte záujem o elektromotor Kelheim, neváhajte ich kontaktovať na ich webovom sídle https://www.kelheim.sk/kategoria-produktu/elektromotory/. K výhodám elektromotoru Kelheim patrí veľká oblasť použiteľnosti, jednoduchá konštrukcia, dlhá životnosť, lepšia efektivita a spoľahlivosť.

Rozdelenie elektromotorov

Každý elektromotor sa skladá z dvoch základných častí – statickej čiže nepohybujúcej sa časti – statora, a pohyblivej časti (obvykle rotujúcej) rotora. Elektromotory využívajú fyzikálny jav elektromagnetizmus, ale existujú i motory založené na iných elektromechanických javoch napr. elektrostatika, piezoelektrický jav a pod. Hlavné rozdelenie kvalitných elektromotorov je na jednosmerný motor, ide o elektro motor na  jednosmerný prúd. a striedavý motor, ide o elektromotor na striedavý prúd. Jeho vynálezcom je Nikola Tesla. Jednosmerný motor ďalej rozdeľujeme na elektromotory s permanentnými magnetmi, elektromagnetmi, na derivačný motor, inak nazývaný aj paralelný motor a na sériovo-paralelný motor. Druhým typom motorov je striedavý motor, ktorý ďalej rozdeľujeme na synchrónny a asynchrónny. Synchrónny motor nám predstavuje krokový motor a asynchrónny motor z hľadiska vstupu delíme na jednofázový a trojfázový, ktorý je samočinný, avšak s nárastom zaťaženia klesá aj rýchlosť. Parametre a typy elektromotorov však treba prispôsobiť konkrétnym podmienkam, v ktorých bude pracovať.

Comments are closed !