Na čo nám slúžia frekvenčné meniče?

Magazín Admin
1 februára, 2020

Tak ako nám to už napovedá ich názov, jedná sa o meniče frekvencii. Je to elektrické zariadenie, ktoré má schopnosť premeniť striedavý prúd so stálou frekvenciou na napätie, ktoré má frekvenciu premenlivú. Celý tento jav môžeme v jednoduchosti pomenovať ako premena napätia. Je možné, aby boli frekvenčné meniče napojené na mnohé zariadenia. Najviac sú využívané v prípade čerpadiel alebo viac fázových motorov. V prípade motorov sú frekvenčné meniče schopné regulovať danú rýchlosť a pohyblivý moment striedavého motora najmä vďaka zmenenej frekvencii. Frekvenčné meniče majú využitie najmä v priemysle a v pohonných motoroch.

Vlastnosti a typy frekvenčných meničov

Frekvenčné meniče a ich frekvencia
Charakteristika frekvenčných meničov

Frekvenčné meniče sú zložené zo zložky, ktorá dodáva medzi obvodový prúd. Taktiež obsahujú menič, ktorý svojim pôsobením naň zabezpečí aby sa privádzaný prúd zmenil na želané napätie. Medzi najjednoduchší typ frekvenčného meniča patrí tzv. volt-herz frekvenčný menič. V tomto type meniča je riadenie napätia a frekvencia v lineárnom vzťahu. Taktiež v tomto prípade tak ako je zaťažený daný motor, ovplyvňuje to výslednú rýchlosť. Ďalším typom je frekvenčný menič, ktorý je riadený vektorovo. V jeho prípade nedochádza ku kontrole striedavého motora vďaka závislosti medzi napätím a frekvenciou, ale mení sa frekvencia a napätie motora. Kedy dochádza ku optimalizácii riadenia krútiaceho momentu. Medzi ďalšie plusy vektorových frekvenčných meničov patrí presná kontrola a lepšie nastavenie rýchlosti napríklad pri trojfázových motoroch. Frekvenčné meniče patria k technológiám, ktoré svoje prácu vykonávajú na takmer 100%. V súčasnosti sú na trhu frekvenčné meniče, ktoré disponujú svojou vysokou kvalitou. Mnohé z nich sú prispôsobené na rôzne funkcie. Frekvenčné meniče sú využívané napríklad pri rampách, kedy sú ľahko ovládané užívateľom, kedy je frekvenčný menič naprogramovaný na určité funkcie. Frekvenčné meniče dokážu byť v súčasnosti používané v mnohých prípadoch. Ich hlavné využitie spadá do elektrotechniky, kedy sa jednosmerný elektrický prúd mení na striedavý, alebo na práve požadovaný. Ich práca funguje na báze striedania napätia, kedy sa reguluje vzniknuté napätie a menia sa jeho otáčky od nuly po maximálne hodnoty. V priemyselnej oblasti siahajú až to ťažkých techník, kedy sa veľmi ťažko nahrádzajú. Ich dôležitosť si uvedomuje azda každý. Jednou z ďalších výhod je aj znižovanie financovania prevádzky frekvenčných meničov. V prípade, ak vás frekvenčné meniče oslovili, neváhajte a navštívte stránku https://el-motor.sk/frekvencne-menice-info/. 

Comments are closed !